Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Η ηλεκτρονική επικοινωνία διεύρυνε σε αφάνταστο βαθμό την επικοινωνία που είχαν ως την χρήση του διαδικτύου οι άνθρωποι, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτατα και σε μεγάλο εύρος να διαχέονται τα πολιτιστικά στοιχεία. Το θαύμα της τεχνολογίας δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο κανένα. Έτσι δεν θα μπορούσα κι εγώ να μην μπω στον πειρασμό της επικοινωνίας μαζί σας. Όχι για να δώσω αλλά για να πάρω!

Στη σελίδα αυτή θα επικοινωνούμε με θέματα από την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ,την ΠΟΛΙΤΙΚΉ , την ΝΑΎΠΑΚΤΟ και το χωριό μου τη ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ.
Κάθε άποψη καλοδεχούμενη.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παπακωστόπουλος Δημήτρης του Ανδρέα
Κάτοικος Δ.Δ Μαμουλάδας Δήμου Ναυπάκτου
Εργασία:Δ/ντής Δήμου Αντιρρίου.
Σπουδές :Κοινωνιολόγος.

ΑΡΘΡΟ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας(Καποδίστριας II) αναστέλλεται σύμφωνα με αναγγελία του Υπουργού Εσωτερικών K.Παυλόπουλου στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ. Κατά τον Υπουργό, η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν είναι δυνατόν να ματαιωθεί αλλά αναστέλλεται μέχρι το Μάρτιο του 2009, διότι η σημερινή οικονομική κατάσταση δεν αφήνει περιθώρια να υλοποιηθεί η απαίτηση της ΚΕΔΚΕ για απόδοση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, ούτε να διατεθεί η συνολική δαπάνη που θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως άλλοθι την οικονομική κρίση για την παραπομπή της Μεταρρύθμισης στις καλένδες.
Μέχρι σήμερα χύθηκε πολύ μελάνι ,έγιναν πολλά συνέδρια ,ελήφθησαν αποφάσεις οργάνων της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Τοπικής Αυτ/σης στα πλαίσια ενός κοινωνικού διαλόγου, όπου επισημάνθηκαν οι θετικές επιπτώσεις που θα έχει η μεταρρύθμιση. Έχει ζυμωθεί η κοινή γνώμη και έχει επικρατήσει η άποψη ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει ένα αποκεντρωμένο κράτος με αιρετό Περιφερειάρχη και Δήμους ισχυρούς. Με την εφαρμογή της θα υλοποιούσε η κυβέρνηση το αίτημα εξυγχρονισμού της χώρας με ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη και θα κάλυπτε τα μεγάλα ελλείμματα στους θεσμούς και στην οικονομία. Θα εκφυλιζόταν το αναποτελεσματικό υδροκέφαλο κράτος και θα συμβάλαμε η Ε.Ε να μετατραπεί σε Ομοσπονδία, πράγμα που θα άλλαζε τις οικονομικές δομές και σχέσεις, με τελικό στόχο την ανάπτυξη των Νεοκαπιταλιστικών Οικονομιών της Ένωσης.
Αν η οικονομική κρίση που μαστίζει τις Οικονομίες του κόσμου και την Ελλάδα είναι η αιτία αναβολής της Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως ισχυρίζεται ο κ. Παυλόπουλος, τότε δεν πρόκειται για αναβολή αλλά για ματαίωσή της αφού η οικονομική κρίση, τώρα θα πλήξει την πραγματική οικονομία της Ελλάδας και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2010 σύμφωνα με τα πιο αισιόδοξα σενάρια.
Βασικός λόγος που δεν δικαιολογεί την αναβολή είναι ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση έχει πρωτίστως σχέση με την οικονομική μεταρρύθμιση, αφού θα έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα με τις αλλαγές που θα επιφέρει, στην παραγωγή, στις αγορές, στην κυκλοφορία του χρήματος, στις επενδύσεις, στην κυκλοφορία των εργαζομένων και των εμπορευμάτων. Άρα θα έπρεπε μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης να γίνει πιο επιτακτική η ανάγκη για την Διοικητική Μεταρρύθμιση.
Κυρίαρχη είναι η άποψη ότι ο λόγος της αναβολής είναι αυτό που συνήθως αναβάλλει τις οποιεσδήποτε καινοτομίες σ΄αυτόν τον τόπο, το «Πολιτικό Κόστος». Οι πολιτικοί λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την παράμετρο των επιπτώσεων θετικών ή αρνητικών που έχει κάθε μέτρο, κάθε μεταρρύθμιση, στις επόμενες εκλογές. Βλέπουμε σε κάθε θεσμική οργάνωση που διοικείται από αιρετούς, κάθε έργο να αξιολογείται με βάση την απόδοσή του πολιτικά εντός τετραετίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εκφράζοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για επιλογές της Κυβέρνησης στον Οικονομικό τομέα καθώς και στα θέματα των σκανδάλων, δείχνουν ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και η κυβέρνηση δεν θα ήθελε μεγαλύτερες αντιδράσεις ιδιαίτερα στις κομματικές τάξεις της από αιρετούς της Τοπικής Αυτ/σης και τις τοπικιστικές αντιλήψεις που έχουν καλλιεργηθεί από τον «Καποδίστρια I».
Η δικαιολογία της αναβολής λόγω της έλλειψης οικονομιών πόρων δεν πείθει την κοινή γνώμη από τη στιγμή που απαιτούνται 5 δις Ευρώ σε διάρκεια έξι ετών, ενώ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ήδη διατέθηκαν 28 δις ευρώ στις Τράπεζες.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα; Είμαστε ευχαριστημένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων; Ακόμη και καιροσκόποι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης δεν μπορούν να χαίρονται για μια τέτοια εξέλιξη. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση θα προκαλέσει το ριζικό μετασχηματισμό του κράτους, από εθνικό συγκεντρωτικό, σε επιτελικό αποκεντρωτικό με τη δημιουργία ενός αυτοδιοικητικού συστήματος με δύο ισχυρούς ανεξάρτητους βαθμούς αυτ/σης δηλ.Δήμους και Περιφέρειες. Θα αποτελεί μέσο εναρμόνισης της Ελλάδας με το Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα και μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Θα πρέπει οι φορείς της Τοπικής Αυτ/σης μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων τους , οι Επαγγελματικοί φορείς και τα σωματεία, οι ενεργοί πολίτες, να απαιτήσουν την συνέχιση των προσπαθειών, γιατί μπροστά στην ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της χώρας δεν μπορεί να επικρατήσει το πολιτικό κόστος.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Οσοι έχουν οφειλές στους Δήμους ας τρέξουν για ρύθμιση αφού οι Δήμοι υποχρεούνται με τις διατάξεις του Ν. 3731/08 να προχωρήσουν σε σημαντική διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων. (Με την παρ. 12 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08, ορίζεται ότι : «Οι Ο.Τ.Α. που ορίζονται με την υπ’ αριθμ. οικ/5322/ Α32/2008 (ΦΕΚ 1336 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μπορούν με απόφαση του οικείου συμβουλίου τους, να ορίσουν νέα αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α), υπό την προϋπόθεση ότι η αρχική προθεσμία που είχε καθορισθεί από το οικείο συμβούλιο έληγε μετά την 8η Ιουνίου 2008. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η προθεσμία που θα καθορισθεί με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 και της εκδοθείσας, μέχρι την 3η Μαΐου 2008, σχετικής απόφασης του συμβουλίου»).