Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 3966/24-1-2011 που αφορά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων για το 2011.
Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν μεγάλη σημασία για την χρηστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των Δήμων.
Στο παρελθόν η κακοδιοίκηση των Δήμων και το χάλι που κατέληξαν, άρχισε με τον τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών τους και εν συνεχεία με τις εκθέσεις ανάληψης δαπανών.
Θα εξηγήσω μερικά πράγματα μήπως και προβληματίσω…
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα, για κάθε οικονομικό έτος. Είναι πράξη περιοδική, πράξη πρόβλεψης και πράξη εξουσιοδότησης προς τη διοίκηση του Ο.Τ.Α. Τον Προϋπολογισμό διέπουν οι παρακάτω αρχές: 1) Της δημοσιότητας, 2) Της ενότητας, 3) Της καθολικότητας, 4) Της ειδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων, 5) Της οριστικότητας και της απαγόρευσης μεταφοράς πιστώσεων και 6)Της ακρίβειας, ειλικρίνειας και σαφήνειας.
Η συστηματική παραβίαση από τους Δήμους της 4ης και της 6ης αρχής οδήγησαν σε χρεοκοπία τους περισσότερους Δήμους της Χώρας. Κάθε πίστωση που διατίθεται από τους Δήμους θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και διαθέσιμη. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων κατήρτιζαν Προϋπολογισμούς με φουσκωμένα έσοδα, ενώ θα έπρεπε να εγγράφουν ως έσοδα μόνο μέχρι το ύψος των εισπράξεων του προηγουμένου χρόνου
(παράδειγμα αν εισπράχτηκε από μισθώματα ποσό 5.000 ευρώ το 2010 θα έπρεπε να εγγραφεί έσοδο για το 2011 το ποσό αυτό).
Επειδή λοιπόν τα έσοδα ήταν πολλαπλάσια των πραγματικών, τα έξοδα που πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, περιείχαν έργα προμήθειες κλπ που δεν υπήρχαν πραγματικά έσοδα για να πληρωθούν. Έτσι οδηγηθήκαμε σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και σε οφειλές που μεταφέρονται σε επόμενα έτη. Η παρανομία ήταν ότι πίστωση που ήταν εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό τη θεωρούσαμε εξασφαλισμένη, ενώ εξασφαλισμένη είναι μόνο όταν είναι και διαθέσιμη. (εκτελούνταν έργα χωρίς λεφτά στο ταμείο)
Ο Δήμος Ναυπακτίας όπως έχει ειπωθεί και γραφεί οφείλει σήμερα ποσό άνω των 7εκ. Ευρώ. Αυτό το ποσό είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την παρ. Ι αρ. 218 Π.Δ 410/1995 να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό των εξόδων του 2011, μαζί με τις άλλες υποχρεωτικές δαπάνες .
Η προαναφερθείσα εγκύκλιος αναφέρει: «Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.
2.Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
3.Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 7 Ν. 3852/2010 και η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.» και «1.Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.»
Το παράπτωμα της εγγραφής ψεύτικων εσόδων και δαπανών χωρίς αντίκρισμα συμπλήρωνε η Έκθεση ανάληψης δαπάνης, της οποίας η έννοια συμπίπτει με την έννοια της διάθεσης της πίστωσης , η δε αρμοδιότητα των δύο αυτών εννοιών ανήκει στους διατάκτες και ο κύριος υπεύθυνος για την υπογραφή κάθε έκθεσης είναι ο Δήμαρχος.
Ως τώρα αναζητούνταν ευθύνες μόνο για παράνομες πράξεις στον τομέα των εξόδων ενώ η εγκύκλιος για πρώτη φορά, επισείει την απειλή των καταλογισμών στα αρμόδια όργανα για δόλο ή αμέλεια στην περίπτωση αδράνειας στην είσπραξη των εσόδων.
Το συμπέρασμα απ΄ όλα αυτά είναι ότι οι αιρετοί θα πρέπει να βρουν λύση στην εξόφληση των παλαιών νόμιμα εκκαθαρισμένων δαπανών κατά προτεραιότητα και οι μη νόμιμες απαιτήσεις να σταλούν στη δικαιοσύνη. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τους αρμόδιους υπαλλήλους, γιατί οι εποχές δεν είναι ίδιες και θα βρεθούν σε δυσχερή θέση. Επίσης να μη δημιουργούν υποχρεώσεις με οικονομικό περιεχόμενο, αν πρώτα δεν έχουν εξασφαλίσει πιστώσεις για τις υποχρεωτικές δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παλιές οφειλές. Τη στιγμή που δεν έχεις επίσημη εικόνα των οικονομικών σου δυνατοτήτων δεν μπορείς για παράδειγμα να προχωράς σε προσλήψεις….

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ.

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Παρακολούθησα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας, περισσότερο από ενδιαφέρον, αφού μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να παραστώ σε κάποιο προηγούμενο και ήθελα να δω γενικά το κλίμα και τα πρόσωπα.
Κάθε νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργεί και ένα άλλο κλίμα διαφορετικό από τα προηγούμενα. Το συμβούλιο είναι ότι και οι άνθρωποι που το αποτελούν, την ποιότητά του μπορεί να την αναδείξει ακόμη και ένας άνθρωπος ή ένας άνθρωπος να απαξιώσει το θεσμό. Έχει συμβεί πολλές φορές ένας άνθρωπος να μετατρέψει το Συμβούλιο σε «αρένα».
Η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σαφώς αναβαθμισμένη σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία. Το μαρτυρά αυτό και η μεγάλη παρουσία του κόσμου που δείχνει το ενδιαφέρον του για την πόλη.
Υπάρχουν όμως και κάποια αρνητικά σημεία που νομίζω ότι πρέπει να επισημανθούν. (Ελπίζω να μην διαστρεβλωθούν τα γραφόμενά μου από κάποιους «συναδέλφους μου», όπως συνέβη σε προηγούμενο δημοσίευμά μου για το χάος που επικρατούσε στο Δήμο μέχρι τώρα).
Το πρώτο που επισήμανα είναι η μεγάλη χρονική διάρκεια που κράτησε η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως. Αντί να διαρκέσει λιγότερο από μια ώρα, διήρκησε μια ώρα και σαράντα λεπτά. Ο Πρόεδρος πρέπει να «σφίξει» τη διαδικασία γιατί μακρηγορώντας οι ομιλητές, κουράζουν τον κόσμο και δεν υπάρχει διάθεση για να παρακολουθήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος αυτός είναι για ανακοινώσεις , ερωτήσεις και επερωτήσεις καθώς και απαντήσεις από τους αρμοδίους και όχι για συζήτηση επί παντός του επιστητού. "Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ."
Το δεύτερο που επισήμανα είναι ότι δόθηκε έμφαση από το Δήμαρχο σε θέμα που προέκυψε από συμπεριφορά εργαζομένων της υπηρεσίας Καθαριότητας. Θεωρώ ότι τα θέματα αυτά ποτέ δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιλύονται υπηρεσιακά. Δεν είναι αντικείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά άλλων οργάνων. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιοι κατηγορούνται δημόσια για τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και αυτό είναι στοιχειώδες δικονομικό και συνταγματικό δικαίωμα , υπερισχύει δε κάθε κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εργαζόμενοι ήταν παρόντες και δεν τους δόθηκε ο λόγος από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
Τα παραπάνω τα αναφέρω για να συμβάλλω στην καλύτερη λειτουργία ενός οργάνου, που δημιουργεί την εικόνα του Δήμου στον οποίο εργάζομαι και νοιάζομαι.

Δεν μπορώ να μην επισημάνω την διαφορετική αντιπολίτευση που ασκεί ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Κοτσανάς σε σχέση με το παρελθόν.
Ανδρέα τι ετοιμάζεις;