Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας που πραγματοποιήθηκε στις 7-9-2011 ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την διοικητική οργάνωση του Δήμου, που αποτέλεσε και την αιχμή του δόρατος στα θέματα του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου.
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Με τον οργανισμό καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών , οι αρμοδιότητες και οι θέσεις του προσωπικού. Επίσης ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους κρίνονται οι υπάλληλοι για την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Οι συντάκτες ενός ΟΕΥ θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που αφορά την υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού , τη σύνθεσή του , τις διαρθρωτικές αδυναμίες του Δήμου και να διαβλέπει τις τυχόν παρενέργειες που θα δημιουργήσει η κάθε απόφαση σχετικά με τον ΟΕΥ. Για την σύνταξη του ΟΕΥ πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη του προσωπικού που γνωρίζουν τα θέματα του Δήμου, αλλά αποτελούν και τη συνέχειά του, αφού οι αιρετοί αλλάζουν κάθε τέσσερα χρόνια και αντικειμενικά δεν έχουν τη γνώση που απαιτείται ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο. Επιτυχία για μια δημοτική αρχή είναι ο Ο.Ε.Υ να καταρτιστεί με ομοφωνία δημοτικής αρχής , αντιπολίτευσης και εργαζομένων.
Ο Ο.Ε.Υ ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και με σοβαρές αδυναμίες. Προηγήθηκε ένα σχέδιο που συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή, το οποίο συντάχτηκε με προχειρότητα και απειρία και δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Συλλόγου των Εργαζομένων . Όταν ήρθε πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Αυγούστου, καταρτίστηκε διαπαραταξιακή επιτροπή με την συμμετοχή του Προέδρου του Συλλόγου των εργαζομένων, για την επεξεργασία του σχεδίου και την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρήθηκε ως μια έξυπνη κίνηση της δημοτικής αρχής και ότι πάμε για ομόφωνη κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. Η επιτροπή συνεδρίασε και συνέταξε πρακτικό με προτάσεις, κάποιες ομόφωνες και οι περισσότερες με την πλειοψηφία 3-1. Στο Συμβούλιο της 7-9-2011 δεν υιοθετήθηκε το πρακτικό της επιτροπής, παραβιάζοντας βασική αρχή, τα συμβούλια να σέβονται τις προτάσεις των επιτροπών που συστήνουν για διάφορα θέματα. Αποτέλεσμα ήταν να ψηφιστεί ένας Οργανισμός που προκαλεί δυσαρέσκεια στην πλειοψηφία των υπαλλήλων του Δήμου και για ένα μέρος αυτών, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους για εξέλιξη, σύμφωνα και με τις Συνταγματικές Διατάξεις(Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι). Ο Ο.Ε.Υ έρχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην οργάνωση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου, στην ήδη διαμορφωμένη κατάσταση από την αρχή του έτους .
Δεν μπορεί σε ένα σύνολο 218 υπαλλήλων που διαθέτει ο Δήμος, τον ΟΕΥ να τον επεξεργάζεται και ουσιαστικά να τον εισηγείται ένας Ειδικός Συνεργάτης και μάλιστα τεχνικός (στο αντικείμενό του μπορεί να είναι εξαιρετικός) ! Οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ (στην προκειμένη περίπτωση, οι πολίτες του Δήμου) γνωρίζουν πρόσωπα και δυνατότητες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους υπαλλήλους θα οδηγήσει στην απαξίωση του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή θα συνειδητοποιήσει ότι συσσωρεύει λάθη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, το ζήτημα είναι πότε θα το συνειδητοποιήσει, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία.