Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Οι εργαζόμενοι του ΧΥΤΑ Ναυπάκτου έκλεισαν για μερικές ώρες σήμερα το ΧΥΤΑ διαμαρτυρόμενοι για την πολύμηνη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους.
Οι πληροφορίες λένε ότι ο ιδιώτης που διχειρίζεται το ΧΥΤΑ στη Βλαχομάνδρα δεν καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων, επειδή και ο ίδιος δεν έχει λάβει τα χρήματα που δικαιούται από τον Σύνδεσμο Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων, όπου συμμετέχει ο Δήμος Ναυπάκτου και οι όμοροι Δήμοι.
Το θέμα είναι σοβαρό και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Δήμαρχος Ναυπάκτου και οι εκπρόσωποι των άλλων Δήμων, θα πρέπει να δουν το θέμα, αφού μόνο ο Δήμος Αντιρρίου έχει καταβάλλει στο Σύνδεσμο από την αρχή του χρόνου περίπου 41.000 ευρώ και εκκρεμούν προς είσπραξη δύο εντάλματα ύψους περίπου 10.000 ευρώ. Ο Δήμος Ναυπάκτου όμως οφείλει όλο το έτος 2010 και τρείς μήνες από το έτος 2009 στο Σύνδεσμο.
Για να αντιληφθεί κανείς το κόστος του Συνδέσμου αρκεί να μάθει ότι ο Δήμος Αντιρρίου, με πληθυσμό 2.500 κατοίκους, πληρώνει κάθε έτος στο Σύνδεσμο περίπου 70.000 ευρώ και είναι ανταποδοτικά δηλ. τα πληρώνουν υποχρεωτικά οι Δημότες.
Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να εξετασθεί είναι το κόστος χρήσης για τους Δήμους της Ναυπακτίας που ανέρχεται στα 40 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων, ενώ για το ΧΥΤΑ Μεσολογγίου ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά τόνο.
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3582/10 δεν απαγορεύεται η χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.λ.π.και κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των προσεχών εκλογών(Δημοτικών και Περιφερειακών).
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στρατιωτικοί κλπ για να ψηφίσουν θα πρέπει να μεταβούν στο Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δεν μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο που υπηρετούν με βάση την εγγραφή τους σε ειδικούς καταλόγους.
Οι υπάλληλοι, στρατιωτικοί κλπ που υπηρετούν μακριά από τον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να πάρουν ειδική άδεια για να μεταβούν στον δήμο τους με την προυπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας τους.

Έτσι οι Ναυπάκτιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί θα μπορέσουν να απολαύσουν τα ουζάκια τους στο λιμάνι για να ξεχάσουν το Δ.Ν.Τ και τις αηδίες που θα έχουν ακούσει από τους υποψήφιους τοπάρχες!