Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Αποχέτευσης συνέχεια.
Την Κυριακή 20-3-11 συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας το θέμα «Λήψη απόφασης για την παροχή εγγύησης εκ μέρους του δήμου Ναυπακτίας για τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ από την ΔΕΥΑΝ για την εξόφληση του οφειλομένου ΦΠΑ του έργου “Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου”». Η απόφαση ελήφθη και άνοιξε ο δρόμος για τη συνέχιση του πολύπαθου έργου.
Το θέμα της `αποχέτευσης του Δήμου έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη εδώ και πολλά χρόνια και όλοι έχουμε πειστεί ότι ο χειρισμός του θέματος έγινε από τους υπεύθυνους, όπως στην πλειοψηφία των Δημόσιων Έργων δηλ. όχι με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, αλλά το οικονομικό συμφέρον “κάποιων”.
Η νέα Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει μια πολύ επείγουσα κατάσταση(δεν είναι η μοναδική), τον κίνδυνο απένταξης του έργου από την χρηματοδότηση, τη χρέωση της ΔΕΥΑ με το σύνολο του κόστους του έργου (συνεπώς και του Δήμου) και την μη λειτουργία του έργου για την πόλη. Η ΔΕΥΑ πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του έργου που δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, για να μην έχει δικαιολογία ο εργολάβος να σταματήσει το έργο. Η εκταμίευση του δανείου από τραπεζικό ίδρυμα θα γίνει με εγγύηση του Δήμου Ναυπακτίας. Όποιος και να ήταν στη θέση της Δημοτικής Αρχής δεν είχε άλλη λύση και καλά έπραξε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώναμε όλοι τη νύφη.
Δεν μπορώ όμως να το περάσω έτσι, γιατί η κατάντια μας είναι απερίγραπτη και κάποιοι έχουν ευθύνη. Σ΄ αυτή τη χώρα όμως, κανείς υπόλογος δεν λογοδοτεί, αλλά «πληρώνει» πάντα ο φτωχός και ο συνεπής. Τι εννοώ λοιπόν. Γιατί η ΔΕΥΑ να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το ΦΠΑ; Γιατί να μην μπορεί η επιχείρηση να πάρει ένα δάνειο 600 χιλ. Ευρώ; Γιατί να αφήσουν τα πράγματα στο παραπέντε, που ήταν τόσα χρόνια;Μήπως αφήσανε το Δήμο σε οικονομική ευρωστία και αποτύχανε στη ΔΕΥΑ ή στην Αναπτυξιακή; Αν κάτι δεν πάει καλά και ο Δήμος πληρώσει το δάνειο, όπως έχει συμβεί και σε παλιότερα δάνεια της επιχείρησης, μήπως οι εργαζόμενοι στο Δήμο φτάσουν στο σημείο να μην πληρώνονται ή ο Δήμος να μην έχει χρήματα για τις λειτουργικές του ανάγκες ( με δεδομένα και τα δικά του χρέη), όπως σε άλλους Δήμους , Ζακύνθου, Περάματος, Αιγίου κλπ; Κι εκεί λόγω ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης το πάθανε.

Για τις συμπληρωματική σύμβαση ύψους 2.800.000 ευρώ που εμφανίζεται απαραίτητη για να καταστεί το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό πρέπει να γνωρίζουμε ότι: Κατά την έννοια των διατάξεων που ισχύουν, η ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο του ήδη εκτελούμενου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, που εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις. Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του έργου και τα οποία, παρότι κατά την εκπόνηση της μελέτης δημοπράτησης του έργου καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, ώστε οι αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους εργασίες να μπορέσουν να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την αρχικώς συναφθείσα σύμβαση. Δεν μπορούν, πάντως, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές εργασίες εκείνες που αφορούν σε επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του αρχικού έργου ή στη βελτίωση της ποιότητάς του (βλ. πράξ. ΙV Τμήμ. 33/2000, 93/2001, 17, 106, 125/2002, 1/2003, 113, 194/2004, 5/2005). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών πρέπει, ως εκ της φύσεως της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητάς της . Ειδικότερα, ο χαρακτηρισμός των συμπληρωματικών εργασιών, ως εργασιών λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, πρέπει να αιτιολογείται με πραγματικά και αναλυτικά στοιχεία, στις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθώς και στις αντίστοιχες αποφάσεις της Προϊσταμένης αρχής (βλ. πράξ. IV Τμήματος 33/2000, 97/2001, 17/2002, 113/2004). . Με τα δεδομένα αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγξει τις συμπληρωματικές εργασίες αν είναι νόμιμες δηλ. αν πρόκειται για νέες εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Στο εξής θεωρώ ότι όσοι υπογράφουν συμπληρωματικές συμβάσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Φοβάμαι ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 11 είναι μικρό για να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί κανονικά η χρηματοδότηση. Ανησυχώ για την εξεύρεση πόρων για την ολοκλήρωση του έργου. Ανησυχώ για τη συνέπεια των εμπλεκομένων μερών.
Ελπίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα βγάλει την πόλη από σοβαρά αδιέξοδα και θα δείξει τη διαφορά.