Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Με το υπ΄ αρ. 3546/28-6-2011 έγγραφο, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, απέστειλε στο Δήμο Ναυπακτίας τις παρατηρήσεις της επί της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Αντιρρίου.
Οι παρατηρήσεις περιλαμβάνουν τυπικές ελλείψεις ,αντιθέσεις της μελέτης με υπερκείμενα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και λοιπές παρατηρήσεις.
Από μια πρώτη ανάγνωση συμπεραίνω ότι η μελέτη για να εγκριθεί θα πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές που θα δημιουργήσουν νέο κύκλο οξύτερων αντιπαραθέσεων , αφού στα συμφέροντα που θίγονταν με την υπάρχουσα μελέτη θα πρέπει να προστεθούν και τα συμφέροντα που θα θίξουν οι νέες αλλαγές που υποχρεωτικά θα γίνουν.
Η δημοτική αρχή θα πρέπει να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες και να επιδείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε ένα τόσο σοβαρό «εργαλείο» για την ανάπτυξη του Δήμου να μπορέσει να ολοκληρωθεί σε σύντομο διάστημα.