Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κατέθεσαν τους συνδυασμούς τους με την ελπίδα να αποτελέσουν οι υποψήφιοί τους μέσο επιρροής της κοινής γνώμης για υπεροχή του ψηφοδελτίου τους έναντι των αντιπάλων τους. Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και τα επιτελεία τους δυστυχώς έκριναν τους υποψηφίους τους με γνώμονα κυρίως την ψηφολεκτική τους ικανότητα και όχι με την ικανότητά τους να διοικήσουν το Δήμο μετά τις εκλογές. Αυτό βέβαια θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή του «Καλλικράτη» και στην εξέλιξη των νέων Δήμων αφού τώρα απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες των Δημοτικών Αρχόντων οι οποίοι θα χρειαστεί να καλύψουν και τις αδυναμίες υποστήριξης του κεντρικού κράτους στην Διοικητική Μεταρρύθμιση. Εννοώ ότι το κεντρικό κράτος ήδη θα έπρεπε να έχει εκδώσει τα 128 προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που είναι απαραίτητα συνοδευτικά του νόμου 3852/2010, καθώς και τις απαραίτητες ερμηνευτικές εγκυκλίους και θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο μετάβασης από τους παλιούς δήμους και κοινότητες στους νέους δήμους. Επίσης είναι απαραίτητο να έχει επιμορφωθεί το προσωπικό των Δήμων προκειμένου να υλοποιήσουν το εγχείρημα. Οι άρχοντες που θα προκύψουν μετά τις εκλογές είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν και αυτοί ώστε να αλλάξουν νοοτροπία και να αποκτήσουν την ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Τα κυριότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι νέες δημοτικές αρχές είναι
1. Τα συσσωρευμένα χρέη των προηγούμενων χρόνων.
2. Η εξασφάλιση κτιριακών υποδομών για τη στέγαση των υπηρεσιών.
3. Η οργάνωση των νέων Δήμων σύμφωνα με το ν. 3852/2010, με ενοποίηση των υπηρεσιών και του Προσωπικού των παλαιών δήμων και την κατάρτιση νέου Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και η μεταφορά προσωπικού για την στελέχωση των αντικειμένων.
4. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού μετά από γενική απογραφή των Περιουσιακών στοιχείων όλων των παλαιών δήμων και η εφαρμογή του διπλογραφικού.
5. Η κατάργηση των παλαιών νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και η προσαρμογή στις επιταγές του νέου νόμου με τη δημιουργία νέων νομικών προσώπων. Η εξασφάλιση προσωπικού για αυτά που μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τη λειτουργία τους.
6. Η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις αιρετών και υπαλλήλων .Η αλλαγή εδραιωμένων αντιλήψεων για την διαχείριση του χρήματος , την ανάθεση έργων και προμηθειών όπως και για την καλή τους εκτέλεση.
7. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών με δεδομένη την καθυστέρηση εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την κεντρική διοίκηση, που είναι προαπαιτούμενο επιτυχίας του Καλλικράτη.
8. Η εξεύρεση ανθρώπων με εξειδίκευση, γνώση και διοικητικές ικανότητες για την ανάληψη καθηκόντων αντιδημάρχων και προέδρων των Νομικών Προσώπων με δεδομένη την αδυναμία του Δημάρχου να παρακολουθεί όλους τους τομείς του μεγάλου Δήμου.
Πιο ψηλά στην πυραμίδα των προβλημάτων είναι το οικονομικό, γιατί χωρίς πόρους οικονομικούς όλα τα σχέδια και τα οράματα θα πάνε περίπατο.
Οι Δήμοι θα πρέπει να περιμένουν από την κεντρική κυβέρνηση όλο και λιγότερη στήριξη και το μεγάλο στοίχημα των νέων διοικήσεων των Δήμων είναι να αξιοποιήσουν όλους τους θεσμοθετημένους πόρους και αφού καταφέρουν να τους εισπράξουν, να τους αξιοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν προς όφελος των Δημοτών και στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας(επενδύσεις ιδιωτών , ανάπτυξη των φυσικών δυνατοτήτων κάθε τόπου, προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς, προστασία των αδυνάτων κλπ).
Οι νέες διοικήσεις είναι ανάγκη να εφαρμόσουν νέα μοντέλα διοίκησης προσαρμοσμένα στις δυνατότητες του Δήμου και στις ανάγκες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Οι απαιτήσεις της μεταρρύθμισης αυτής είναι μεγάλες και είναι στο χέρι των δημοτών να στείλουν στις διοικήσεις των Δήμων ανθρώπους με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, αλλά προπαντός πολέμιους της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Δεν μας έχουν μείνει και πολλές ευκαιρίες για ανάταξη των πραγμάτων στον τόπο μας και ο Καλλικράτης είναι μια ευκαιρία.