Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 5045

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ της χώρας
(Έδρες τους)
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364382
FAX : 213-1364383


ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την ολοκλήρωση του νέου χάρτη της Αυτοδιοίκησης, οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού προκειμένου να συγκροτήσουν τα νέα υπηρεσιακά τους συμβούλια διενήργησαν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτά και πλέον βρίσκονται στο στάδιο της συγκρότησής τους.
Ωστόσο, έως την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α’), δόθηκε η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, να παρατείνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιακών τους συμβουλίων μέχρι τη συγκρότηση των νέων.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισημαίνουμε ότι τα υφιστάμενα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α‘ Βαθμού συνεδριάζουν κανονικά για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ