Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Στις 19-7-2011 ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτιας –Δωρίδας συναντήθηκε με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπακτίας κ. Σταυρόπουλο Κων/νο και κ. Γούλα Γιώργο, στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου.
Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Συλλόγου. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Συλλόγου με τους Εργαζόμενους στην Τεχνική Υπηρεσία , στην Πολεοδομία και στην Ενότητα του Αντιρρίου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της καθημερινότητας όπως η προμήθεια των αναλωσίμων , ο εξοπλισμός των υπηρεσιών , η μηχανοργάνωση κ.ά. Στα θέματα αυτά οι Αντιδήμαρχοι επισήμαναν ότι πολλές δυσλειτουργίες οφείλονται στις συνθήκες που δημιούργησε η συνένωση των Δήμων και σήμερα γίνονται προσπάθειες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Σημαντικό θέμα της συζήτησης ήταν οι επιπτώσεις που έχει για τους εργαζόμενους και την υπηρεσία (ιδιαίτερα για την Πολεοδομία) ο χειρισμός του θέματος των καταγγελιών των ιδιωτών και κυρίως των ανωνύμων καταγγελιών, απο την δικαιοσύνη, που τις οδηγεί στο ακροατήριο των δικαστηρίων. Ο αριθμός αυτών των υποθέσεων είναι τεράστιος και οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι έως τώρα έχουν αθωωτικές αποφάσεις. Το κόστος όμως οικονομικό και ψυχικό είναι μεγάλο αλλά και οι εργατοώρες που χάνονται είναι πολλές. Αποφασίστηκε να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και του Συλλόγου προς τα αρμόδια Υπουργεία και τη Δικαστική Εξουσία, ώστε να αντιληφθούν το θέμα οι αρμόδιοι.
Θέλω να σημειώσω ότι οι δύο Αντιδήμαρχοι επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά με τη στάση τους ότι ξεχωρίζουν για τον πολιτικό τους πολιτισμό και ότι πιστεύουν με ειλικρίνεια στην συνεργασία αιρετών και υπαλλήλων για το καλό του Δήμου και των Δημοτών μας.