Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Τ.Α Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

Την Παρασκευή 8-12-2011 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν στις 6-12-2011 για την εκλογή δύο εκπροσώπων των εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Αιτωλ/νίας . Οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων εξελέγησαν από τον συνδυασμό «Συνεργασία Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλ/νίας» και είναι ο Θύμιος Κοματάς από το Δήμο Αγρινίου και ο Κιρκινέζος Χαράλαμπος από το Δήμο Μεσολογγίου.
Τα αποτελέσματα σε όλο το Νομό έχουν ως εξής:
«Συνεργασία Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλ/νίας»
483 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 2

«Ενιαίος Σύνδεσμος»
104 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 0

«Δ.Α.Σ»
70 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 0

Στη Ναύπακτο ψήφισαν 115 μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου και έλαβαν
«Συνεργασία Εργαζομένων »
87 ΨΗΦΟΥΣ
«Ενιαίος Σύνδεσμος»
8 ΨΗΦΟΥΣ
«Δ.Α.Σ»
20 ΨΗΦΟΥΣ
Από τους Ναυπάκτιους υποψηφίους έλαβαν σε επίπεδο νομού:
Παπακωστόπουλος Δημήτρης με το συνδυασμό Συνεργασία Εργαζομένων 99 ψήφους.
Σωτηροπούλου με το Συνδυασμό ΔΑΣ 21 ψήφους.
Κοτσανάς Δημήτριος με το Συνδυασμό ΔΑΣ 18 ψήφους.

Το υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α Ν. Αιτωλ/νίας αποτελούν 5 μέλη από τα οποία τρία διορισμένα από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τα δύο αιρετά μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.