Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κατέθεσαν τους συνδυασμούς τους με την ελπίδα να αποτελέσουν οι υποψήφιοί τους μέσο επιρροής της κοινής γνώμης για υπεροχή του ψηφοδελτίου τους έναντι των αντιπάλων τους. Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και τα επιτελεία τους δυστυχώς έκριναν τους υποψηφίους τους με γνώμονα κυρίως την ψηφολεκτική τους ικανότητα και όχι με την ικανότητά τους να διοικήσουν το Δήμο μετά τις εκλογές. Αυτό βέβαια θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή του «Καλλικράτη» και στην εξέλιξη των νέων Δήμων αφού τώρα απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες των Δημοτικών Αρχόντων οι οποίοι θα χρειαστεί να καλύψουν και τις αδυναμίες υποστήριξης του κεντρικού κράτους στην Διοικητική Μεταρρύθμιση. Εννοώ ότι το κεντρικό κράτος ήδη θα έπρεπε να έχει εκδώσει τα 128 προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που είναι απαραίτητα συνοδευτικά του νόμου 3852/2010, καθώς και τις απαραίτητες ερμηνευτικές εγκυκλίους και θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο μετάβασης από τους παλιούς δήμους και κοινότητες στους νέους δήμους. Επίσης είναι απαραίτητο να έχει επιμορφωθεί το προσωπικό των Δήμων προκειμένου να υλοποιήσουν το εγχείρημα. Οι άρχοντες που θα προκύψουν μετά τις εκλογές είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν και αυτοί ώστε να αλλάξουν νοοτροπία και να αποκτήσουν την ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Τα κυριότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι νέες δημοτικές αρχές είναι
1. Τα συσσωρευμένα χρέη των προηγούμενων χρόνων.
2. Η εξασφάλιση κτιριακών υποδομών για τη στέγαση των υπηρεσιών.
3. Η οργάνωση των νέων Δήμων σύμφωνα με το ν. 3852/2010, με ενοποίηση των υπηρεσιών και του Προσωπικού των παλαιών δήμων και την κατάρτιση νέου Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και η μεταφορά προσωπικού για την στελέχωση των αντικειμένων.
4. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού μετά από γενική απογραφή των Περιουσιακών στοιχείων όλων των παλαιών δήμων και η εφαρμογή του διπλογραφικού.
5. Η κατάργηση των παλαιών νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και η προσαρμογή στις επιταγές του νέου νόμου με τη δημιουργία νέων νομικών προσώπων. Η εξασφάλιση προσωπικού για αυτά που μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τη λειτουργία τους.
6. Η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις αιρετών και υπαλλήλων .Η αλλαγή εδραιωμένων αντιλήψεων για την διαχείριση του χρήματος , την ανάθεση έργων και προμηθειών όπως και για την καλή τους εκτέλεση.
7. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών με δεδομένη την καθυστέρηση εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την κεντρική διοίκηση, που είναι προαπαιτούμενο επιτυχίας του Καλλικράτη.
8. Η εξεύρεση ανθρώπων με εξειδίκευση, γνώση και διοικητικές ικανότητες για την ανάληψη καθηκόντων αντιδημάρχων και προέδρων των Νομικών Προσώπων με δεδομένη την αδυναμία του Δημάρχου να παρακολουθεί όλους τους τομείς του μεγάλου Δήμου.
Πιο ψηλά στην πυραμίδα των προβλημάτων είναι το οικονομικό, γιατί χωρίς πόρους οικονομικούς όλα τα σχέδια και τα οράματα θα πάνε περίπατο.
Οι Δήμοι θα πρέπει να περιμένουν από την κεντρική κυβέρνηση όλο και λιγότερη στήριξη και το μεγάλο στοίχημα των νέων διοικήσεων των Δήμων είναι να αξιοποιήσουν όλους τους θεσμοθετημένους πόρους και αφού καταφέρουν να τους εισπράξουν, να τους αξιοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν προς όφελος των Δημοτών και στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας(επενδύσεις ιδιωτών , ανάπτυξη των φυσικών δυνατοτήτων κάθε τόπου, προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς, προστασία των αδυνάτων κλπ).
Οι νέες διοικήσεις είναι ανάγκη να εφαρμόσουν νέα μοντέλα διοίκησης προσαρμοσμένα στις δυνατότητες του Δήμου και στις ανάγκες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Οι απαιτήσεις της μεταρρύθμισης αυτής είναι μεγάλες και είναι στο χέρι των δημοτών να στείλουν στις διοικήσεις των Δήμων ανθρώπους με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, αλλά προπαντός πολέμιους της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Δεν μας έχουν μείνει και πολλές ευκαιρίες για ανάταξη των πραγμάτων στον τόπο μας και ο Καλλικράτης είναι μια ευκαιρία.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!

Μετά την λειτουργία της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και την παράδοση των εργοταξιακών χώρων στο Ελληνικό Δημόσιο, το ΥΠΕΧΩΔΕ(οχι η ΚΕΔ που έχει την διαχείριση των χώρων) παραχώρησε για χρήση στην εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε έκταση 2.000 μ2.
Η εταιρεία με το ΑDM/PP/0245/2010/29.06.10 έγγραφό της, ζήτησε από την ΚΕΔ την παράταση της παραχώρησης.
Για την έκταση των 270 στρεμμάτων περίπου, που είναι το σύνολο των χώρων έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία της ΚΕΔ με την Κοινοπραξία "Γέφυρες Ανάπτυξης", που την αποτελούν ο Δήμος Αντιρρίου, η Νομαρχιακή Αυτ/ση Αιτωλ/νίας και η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, για την αξιοποίησή τους με διεθνή διαγωνισμό.
Η ΚΕΔ απάντησε με το από 14-10-2010 έγγραφο στο αίτημα της εταιρείας ως εξής:
"Κύριοι,
Όπως σας έχουμε και παλαιότερα ενημερώσει, μετά την ολοκλήρωση της Γέφυρας, η ευρύτερη έκταση των εργοταξιακών χώρων του έργου, περιήλθε στην διαχειριστική αρμοδιότητα της ΚΕΔ, ως Δημόσιο Ακίνητο ΑΒΚ 314.
Γνωρίζετε ότι το ακίνητο αυτό, λόγω θέσης, μεγέθους και δυνατοτήτων, έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, την ευρύτερη περιοχή και το Ελληνικό Δημόσιο.
Εκ τούτου, η ΚΕΔ, έχει υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία με Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ακινήτου. Η εν λόγω έκταση, έχει ήδη μελετηθεί πολεοδομικά και οικονομοτεχνικά.
Απαντώντας στο αίτημα σας για παράταση παραχώρησης, η οποία έγινε στο
παρελθόν από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι από την ΚΕΔ, για δική σας αποκλειστική
χρήση, τμήματος περίπου 2.000 μ2 του ακινήτου, σας γνωρίζουμε ότι αυτό θα εξετασθεί από το νέο Δ.Σ., που πρόσφατα ορίσθηκε στην Εταιρεία μας.
Για την εξέταση του αιτήματός σας θα ληφθεί υπ΄ όψιν η κατάσταση που διαμορφώνεται από ενδεχόμενη παραμονή σας στον συγκεκριμένο χώρο, στην ευρύτερη έκταση του ακινήτου, που σχεδιάζεται να προσελκύσει ευρύ κοινό και δραστηριότητες. Όπως έχουμε επισημάνει, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τυχόν παραμονή σας επί του αιτουμένου τμήματος, δεν θα επηρεάσει αρνητικά την αξιοποίηση της υπόλοιπης έκτασης και τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες.
Πέραν από το αίτημα παράτασης παραχώρησης για περίοδο δύο ετών και την δέσμευση σας για απόδοση του χώρου εντός τεσσάρων μηνών από την ανακήρυξη του Οριστικού Αναδόχου του Διαγωνισμού Αξιοποίησης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε, εάν μετά την διετία δεν θα έχετε ανάγκη πλέον χρήσης της έκτασης ή ενδεχομένως να χρειασθεί να χωροθετηθούν αυτοί οι βοηθητικοί χώροι σε άλλο σημείο.
Στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφόρηση και διευκρινίσεις."

Ως πολίτης ρωτάω
1. Με τι αντάλλαγμα παραχωρήθηκε για χρήση το ακίνητο των 2.000 τ.μ στην εταιρεία "Γέφυρα" ;
2. Με ποιά διαδικασία παραχωρήθηκε το ακίνητο;
3. Γιατί παρακάμφθηκε η ΚΕΔ από το ΥΠΕΧΩΔΕ;
4. Μήπως επιβραβεύεται η εταιρεία για το ύψος του εισιτηρίου διέλευσης της Γέφυρας;
5. Θα μπορούσε το ΥΠΕΧΩΔΕ να παραχωρήσει σε οποιονδήποτε Έλληνα Επιχειρηματία αντίστοιχη περιουσία του με τους ίδιους όρους;
Με την ευκαιρία θα ήθελα να μάθω γιατί ενώ η κυβέρνηση καθημερινά μας βομβαρδίζει με επιχειρήματα δικαιολόγησης των σκληρών οικονομικών μέτρων για το λαό, πως δικαιολογεί την μεγάλη καθυστέρηση στην αξιοποίηση αυτής της περιουσίας του, που μετά από διεθνή διαγωνισμό, θα απέδιδε μια μεγάλη επένδυση με σοβαρές επιδράσεις στην "ανάπτυξη" που είναι και το ζητούμενο.
Κύριοι Βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας πως τα οικονομικά μέτρα ελήφθησαν αυτόματα και αυτή η ευκαιρία ανάπτυξης μένει ανεκμετάλλευτη; Αξιοσημείωτο είναι ότι το θέμα δεν προχωράει παρ΄ όλο που η Κοινοπραξία "Γέφυρες Ανάπτυξης" έχει κάνει αξιέπαινες προσπάθειες .

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ!

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ: « ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
ΜΗ ΣΑΣ ΠΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΩΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ Ή ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ!
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ
Λίγο πριν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και οι εξελίξεις στις υποψηφιότητες ανέβασαν το ενδιαφέρον των πολιτών. Οι διεργασίες των κομμάτων και των ανεξάρτητων συνδυασμών είχαν και θετικά αποτελέσματα στη Ναύπακτο, όπως το ξεκαθάρισμα του τοπίου και την απομάκρυνση άπαξ δια παντός, όλων σχεδόν των υπευθύνων για την κατάντια της πόλης την τελευταία δεκαετία.
Αίσθηση προκαλεί η λάθος τακτική του ΠΑΣΟΚ στην επιλογή υποψηφίων δημάρχων, με κεντρικό συμπέρασμα την έλλειψη σοβαρών στελεχών στον κομματικό μηχανισμό και στην απαξίωση των βουλευτών που όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο τους στις εξελίξεις του χρίσματος.
Ενώ η κυβέρνηση διατυμπανίζει την ανάγκη για θυσίες του λαού και για αλλαγές σε όλες τις πλευρές της οικονομικής , πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής, εμείς οι πολίτες διαπιστώνουμε ότι ο κομματικός μηχανισμός, πολλοί βουλευτές και οι υπεύθυνοι σε κυβερνητικές θέσεις, δεν μπορούν να μοιράσουν δύο γαϊδουριών άχυρο. Τη στιγμή που εκθειάζεται ο Καλλικράτης ως μεταρρύθμιση με μεγάλη εθνική σημασία, το κυβερνών κόμμα είναι ανεπαρκές στην επιλογή υποψηφίων και στη συσπείρωση του πολιτικού χώρου του ΠΑΣΟΚ, ώστε να τους εκλέξει κιόλας. Διερωτάται ο απλός ψηφοφόρος, πως θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα εθνικά – οικονομικά προβλήματα της χώρας, τη στιγμή που δεν μπορούν να διαχειριστούν πιο απλά θέματα, όπως η επιλογή υποψηφίων δημάρχων στη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι και αλλού.
Βέβαια η κατάσταση αυτή δίνει μια άλλη προοπτική και ελπίδα, να ξυπνήσει ο λαός και να εκλέξει ανεξάρτητους υποψηφίους που έχουν γνώση της νέας κατάστασης που δημιουργεί ο Καλλικράτης , ικανούς , αδιάφθορους και με όραμα για τον τόπο τους. Χωρίς τα βαρίδια του κομματικού συμφέροντος και των σκοπιμοτήτων, με συνεργάτες από όλους τους πολιτικού χώρους, μπορούν οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι να εργαστούν προς όφελος του πολίτη, ώστε να πάψει η φαυλοκρατία, το ρουσφέτι, η οικονομική ανέχεια και η κοινωνική σαπίλα που μας έχουν φέρει σε απελπισία.